Právnická poradňa: Doručili mi rozbitý televízor

author Ján Lasák Nakupujeme online

Dobrý deň, objednala som si TV, dnes prišiel, všetko super, akurát že je rozbitý, krabicu som otvorila večer, keďže cez deň som bola v práci a TV vyložil kuriér doma, kam ho vpustila sestra. Balík mal 25 kg, ani som ním nepohla, len po otvorení krabice som našla rozbitý monitor. Mám právo na vrátenie a výmenu? Ako je to, prosím, so slovenským zákonom v takomto prípade? Zásielku nebolo možné skontrolovať pri preberaní, keďže sestra len otvorila dvere pre kuriéra a hneď odišli, kuriér sa ponáhľal. Ihneď teraz po návrate z práce som im poslala info aj s fotkami e-mailom, mám to zajtra poslať aj písomne doporučene? Vopred ďakujem za odpoveď.

Máša K.


Dobrý deň.

Každý subjekt, fyzická i právnická osoba, je povinný dbať na to, aby nespôsobil druhému škodu a konať tak, aby škodám predchádzal.
Predmetný tovar máte právo reklamovať, a to v zmysle zákona. Pokiaľ súčasťou zásielky nebol záručný list, ako podklad pre reklamáciu vám poslúži faktúra. Tú váš predávajúci zasiela v elektronickej forme. V prvom rade treba vychádzať z Občianskeho zákonníka, a teda, ak by išlo o odstrániteľnú vadu, mohli by ste sa domáhať jej bezplatného odstránenia. Vo vašom prípade by však bolo relevantným riešením:

  1. odstúpiť od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote, v tomto prípade aj s uvedením dôvodu odstúpenia (ide o náväznosť na ust. § 597 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť).
  2. domáhať sa výmeny vadnej veci za bezvadnú, keďže podľa povahy vami opísanej vady túto možno označiť ako neodstrániteľnú a brániacu v riadnom užívaní veci.

Do budúcnosti, vhodné je skontrolovať si tovar ešte pred prevzatím, pokiaľ to umožňuje povaha tovaru alebo podmienky predaja. V prípadoch, kedy dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom tretieho subjektu - kuriéra, kontrola možná nie je. Kuriér zodpovedá za riadne a včasné dopravenie tovaru. Predajca v prípadoch existovania vady tovaru zodpovedá za jeho akosť podľa Občianskeho zákonníka a v spojení so zákonmi z oblasti ochrany spotrebiteľa (zákony č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a č. 102/2014 Z. z.). Predávajúci je napr. povinný podľa § 4 ods. 1 písm. f) a písm. h) zákona č. 250/2007 Z. z.:

  • dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu a zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie.

K veci uvediem obdobnú situáciu s nemenovaným veľkoobchodom, kde tovar nebolo možné skontrolovať (funkčnosť) na mieste. Obratom bolo nevyhnutné priniesť fyzicky tovar na reklamáciu a žiadať vrátenie peňazí (kupujúci nemôže mať relevantný záujem na poškodenom, príp. nehodnotenom tovare). To isté platí aj v spojení s vami uvádzaným predajcom, ktorý na svojej internetovej stránke má uvedenú informáciu: „Kontrola funkčnosti výrobku na mieste nie je možná.“ Záverom k otázke doručovania: Je postačujúce poslať predajcovi informáciu o vadnosti veci/tovaru cestou elektronickej pošty, avšak na funkčnú adresu predávajúceho.


Odoberaj nové články na email:


Páči sa ti tento článok? Posuň ho ďalej:


Ján Lasák
Autor Ján Lasák

Ján bol už počas štúdia aktívny v oblasti práva, v advokátskych kanceláriách, súkromnom i treťom sektore, ktorým sa venuje do súčasnosti. Vo svojej právnej praxi sa zaoberá otázkami zmluvného práva - občianskeho i obchodného, korporátnou agendou, právom nehnuteľností a realitnej činnosti, ako aj problematike súdneho procesu/zastupovania na súdoch či rozhodcovských súdoch v občiansko/rodinno/obchodno/trestnoprávnych sporoch. Takisto sa venuje spotrebiteľskému právu vrátane ochrany spotrebiteľa, a to vždy v snahe o ochránenie majetku, práv a oprávnených záujmov subjektov. Zabezpečuje právne relevantné vyhotovenie zmlúv, žalôb, dohôd a iných právnych podaní. Venuje sa aj publikačnej činnosti a právnemu poradenstvu v masovokomunikačných prostriedkoch (Kompletný trh nehnuteľností, Hospodárske noviny, RTVS, TV JOJ, defensa.sk, Pricemania.sk a ženskyweb.sk.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa online nakupovania, napíšte ich na e-mailovú adresu lasak@defensa.sk a Ján Lasák na ne v rámci svojho právneho poradenstva pre Pricemaniu rád odpovie.


Autor Ján Lasák na Google+

Komentáre k článku

Prečítajte si ešte:

Ako doma urobiť dobrú kávu?

Neprehliadnite

Novinky e-mailom

Nezmeškajte dobrú akciu, ani šikovnú radu! Neposielame spamy, iba užitočné informácie :)

Naši priatelia

Twitter stena

@pricemania Hlásia upršaný víkend. Strávte ho netradične. Vyrazte na cesty 🚙 a navštívte nejaké múzeum či galériu. #navigáciahttps://t.co/cCYYOw6xCA
@pricemania Už ste si dnes našli čas na športovú aktivitu? 📈 Koľko krokov vám chýba do splnenia denného limitu? V najnovšom b… https://t.co/DTeiLJvRuy
@pricemania 😳 Neviete sa rozhodnúť, ktorý produkt najlepšie spĺňa vaše požiadavky? Potrebujete poradiť s výberom obchodu, ktorý… https://t.co/LGfBnGn7pB

Tagy